Cursus Computervaardigheden weer begonnen

We zijn weer begonnen

Vanaf dinsdag 1 november zijn er weer Klik en Tik computervaardigheden lessen.

Van 10.00 tot 12.00u.

Je kunt je aanmelden via telefoonnummer 043-325 5986

Het Kenniscentrum Empowerment is weer open!

Afgelopen vrijdag heeft het kabinet besloten om het hoger onderwijs weer open te gooien en het bestuur van het KCEM heeft dan ook besloten dat wij hier in meegaan.

Maandag 24 januari is het KCEM weer open gegaan en begonnen we weer met de lessen.

Wel onder voorwaarden natuurlijk zoals;

1. Mondkapjes blijven verplicht en wel TYPE-2, dus geen TYPE-1 of stoffen mondkapjes.
2. We blijven de QR controleren.
3. Handen wassen, ventileren, mondkapjes bij verplaatsing door het gebouw, 1,5 meter afstand houden. Geen 1,5 meter afstand is mondkapje op.

Neem gerust contact op als er onduidelijkheden zijn en/of vragen.

Het bestuur KCEM

Het KCEM heeft ANBI-status: Wat kan dat voor u betekenen ?

Algemeen nut beogende instellingen (ANBI’s) genieten belastingvoordeel. Er zijn regelingen opgenomen voor de giftenaftrek in de inkomsten- en vennootschapsbelasting. Belastingvrijstellingen in de schenk- en erfbelasting en een teruggave regeling voor de energiebelasting. De relevante regelingen voor u als donateur worden hierna besproken.

Kenniscentrum Empowerment tijdelijk gesloten

Eerder hebben wij aangegeven dat het Kenniscentrum, vanwege de coronamaatregelen, gesloten is tot en met 16 januari 2022.

In het licht van de recente versoepelingen van het basis- en middelbaar onderwijs, hebben wij besloten NIET eerder open te gaan.

In het weekend van 14 januari laten wij jullie meer weten over het al of niet open gaan na 16 januari.

Seizoen 2021 – 2022

Het nieuwe seizoen is weer van start gegaan. De cursussen zijn  gelukkig weer begonnen en de cursisten stromen weer binnen.

Computer-lessen

Wist u dat het Kenniscentrum ook computerlessen geeft voor beginners?

DigiTAALhuis KCEM

KCEM theaterproject i.s.m. het Theater aan het Vrijthof.

Het Kenniscentrum Empowerment, kiest er voor om cursisten af te leveren die, wat hun (Nederlandse) taalvaardigheid betreft, met beide benen in de maatschappij staan en die met verschillende perspectieven naar de wereld kunnen kijken.

Taalonderwijs, kunstzinnige-culturele vorming, sociaal-communicatieve vaardigheden, het KCEM ziet theater als verbindende factor tussen deze verschillende disciplines.
Theater heeft een positieve invloed op taalvaardigheid, sociale vaardigheden als empathie, perspectiefwisseling en regulering van emoties. Maar ook moreel redeneren over bijvoorbeeld ethische kwesties is een vaardigheid die tijdens een theaterproject uitstekend geoefend kan worden. Het blijkt ook dat mensen door bijvoorbeeld toneel, leren flexibel te reageren op allerlei situaties.
Er wordt in het theaterproject tevens op een creatieve manier gewerkt aan taalontwikkeling van de deelnemers.

In de periode tussen 20 januari en 16 april, bezoeken de cursisten van de taalcursussen, twee theatervoorstellingen. Tijdens de lessen wordt de cursist op verschillende manieren voorbereid op de voorstellingen.

Op 4 maart: “Uniform” is een dansperformance, waarin gekeken wordt naar op welke manier mensen tegenwoordig hun gevoelens voor saamhorigheid uiten: door hun eigen identiteit weg te stoppen en helemaal op te gaan in de groep, de massa.

De choreografe Mrs.Nastaran Razawi Khorasani, komt oorspronkelijk uit Iran.

Op 16 april:  “Hoe ik talent voor het leven kreeg”.
Naar het boek van Mr.Rodaan al Galidi (Irak).

Een voorstelling over het leven in een AZC en in Nederland. Waarin de hoofdpersoon, Semmier Kariem, eindeloos, negen jaar lang op een verblijfsvergunning wacht. Dat maakt verdrietig. Maar de voorstelling is niet alleen triest; het verhaal wordt rauw, maar vol levenskracht, kleurrijk en humoristisch door de spelers en musici op de planken gezet.
Het publiek wordt meegenomen in de soms bizarre levens van de mensen die in het AZC wonen en werken. Ze proberen vaak het goede voor zichzelf en anderen te doen, maar raken soms hopeloos verstrikt in het systeem. Ze wachten eindeloos, krijgen te maken met verhulde xenofobie, angst en vertwijfeling.

“Nederlanders zijn goed in het temmen van mensen. “Ze halen je ballen weg zonder dat het pijn doet.”(Rodaan al Galidi: uit een interview in TROUW, 2016)

Op de foto’s een impressie van het bezoek aan de dansvoorstelling “Uniform”.
Voor de voorstelling van 16 april zijn misschien nog kaartjes verkrijgbaar. Wees er snel bij. Informeer bij je taal-docent.