De deur blijft nog even dicht

Tijdelijke sluiting wederom verlengd

Tijdelijke sluiting verlengd

Tijdelijke sluiting verlengd tot 22 februari 2021

Tijdelijke sluiting KCEM ivm Corona-virus / Temporarily closure KCEM due to Corona-virus

Tijdelijke sluiting KCEM ivm Covid19 pandemie tot 19 januari 2021.

Computer-lessen

Wist u dat het Kenniscentrum ook computerlessen geeft voor beginners?

Tweede “Social Sofa” vordert gestaag

De tweede “Social Sofa” die onder leiding van het Buurtnetwerk Us Sint Maartenspoort wordt bekleed met een super mooie mozaïek vordert gestaag bij het KCEM.

Mondkapjes

We hebben besloten ook het dragen van een mondkapje verplicht te stellen tijdens alle verplaatsingen in het gebouw.

KCEM kantoor weer open, lessen en projecten uitgesteld tot 31 augustus / KCEM office open again, classes and projects postponed until August 31st.

Het KCEM heeft ANBI-status: Wat kan dat voor u betekenen ?

Algemeen nut beogende instellingen (ANBI’s) genieten belastingvoordeel. Er zijn regelingen opgenomen voor de giftenaftrek in de inkomsten- en vennootschapsbelasting. Belastingvrijstellingen in de schenk- en erfbelasting en een teruggave regeling voor de energiebelasting. De relevante regelingen voor u als donateur worden hierna besproken.