Hoe gezond leef jij eigenlijk, beste Maastrichtenaar?

Als je graag gezonder wil leven, dan kun je natuurlijk alle sigaretten en bierflesjes de deur uitgooien en je iedere dag aan yoga en groene smoothies wagen. Je kunt je ook opgeven voor de cursus ‘Positieve Gezondheid – Weten en ook doen’. In twaalf thema’s gaan de deelnemers op zoek naar een gezonde levensstijl die ze ook na afloop kunnen volhouden. En nee, die bijeenkomsten zijn niet alleen voor sportschooltypes en fitgirls.

Positieve gezondheid is een begrip van Machteld Huber. Haar benadering stelt dat gezondheid op de eerste plaats het vermogen van mensen is om zich aan te passen en hun leven zelf in de hand te houden op fysiek, emotioneel en sociaal vlak. “Mensen zijn niet hun aandoening, hoewel de zorg daar meestal wel op focust,” licht Ferry Schippers (59) toe. Namens Kenniscentrum Empowerment Maastricht in Sint Maartenspoort, die de cursus ‘Positieve Gezondheid’ aanbiedt, vertelt hij over dit concept. “Positieve gezondheid kiest een andere invalshoek: het accent ligt op de mensen zelf, op hun veerkracht en betekenisgeving aan hun leven. Machteld Huber heeft het over zes dimensies van gezondheid: lichaamsfuncties, mentaal welbevinden, zingeving, kwaliteit van leven, meedoen en dagelijks functioneren. Deze zes dimensies geven een completer beeld van alles wat invloed heeft op je gevoel van gezondheid.” In een reeks van twaalf bijeenkomsten met elk een eigen thema pakt de cursus ‘Positieve Gezondheid’ deze zes dimensies aan. Op 11 april heeft de eerste lichting deelnemers de reeks succesvol afgerond en hun certificaat in ontvangst mogen nemen.

Vat op je leven

De kracht van positieve gezondheid is dat het niet gaat om dure of moeilijke gezondheidstrends, maar om een gedrags- en bewustzijnsverandering die de kwaliteit van leven beter maakt. Het is dan ook geen wonder dat gemeentes deze aanpak omarmen en aanbieden aan inwoners van de stad. Deelnemers als Miranda uit Amby en Gokula uit Mariaberg volgden de cursus op aanraden van hun consulent. Zij belandden niet in een groep vol frequente sportschoolbezoekers of dieetfanaten, maar in een vertrouwde groep mensen met dezelfde instelling. Volgens Ferry hebben juist Maastrichtenaren die niet iedere dag bewust met hun levensstijl bezig zijn baat bij positieve gezondheid. “De cursus is vooral bedoeld voor mensen die wel een steuntje in de rug kunnen gebruiken op het gebied van gezondheid, zoals mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt of in isolement. We moeten ook de ouderen niet vergeten.”

“Veel mensen weten op intellectueel niveau wel dat ze iets aan hun gezondheid moeten doen, maar komen drempels tegen”

Samen dingen doen

Tijdens de cursusbijeenkomsten is er uiteraard aandacht voor beweging en gezonde voeding. Daarnaast zijn er ook verrassende activiteiten, zoals muziek. “Iedere bijeenkomst heeft een thema. De muziek hoorde bij het thema ‘Laat je horen’. De muziek leidde via ritme en plezier tot het ontdekken van je eigen stem die je mag laten horen.” Dit soort vrolijke bijeenkomsten toont dat Positieve Gezondheid niet alleen educatief, maar ook leuk is. De cursisten zijn dan ook lovend. “Ik stond vooral te kijken van de saamhorigheid tussen de cursisten onderling en met degenen die de cursussen gaven,” kijkt cursist Wendy uit Heer terug op haar ervaring. Ze maakt daarmee een rake opmerking: de dimensie ‘meedoen’ is een cruciale in Maastricht. “In deze regio komt veel eenzaamheid voor,” constateert Ferry. “Hier valt heel veel te verbeteren op het gebied van sociale contacten. We moeten weer samen dingen doen.”

Weg met drempels en oude valkuilen

‘Positieve Gezondheid’ is geen belerend programma dat ervan uitgaat dat deze mensen niet weten wat goed voor hen is. “Veel mensen weten op intellectueel niveau wel dat ze iets aan hun gezondheid moeten doen, maar komen drempels tegen, waardoor ze uiteindelijk toch niets doen,” verklaart Ferry. “Daarom is het tweede deel van de titel voor ons zo belangrijk: ‘Weten en ook doen’. Deze drempels zie je in alle lagen van de bevolking, onafhankelijk van opleidingsniveau. Deze cursus stimuleert het zelfbewustzijn en helpt mensen om weer vat op hun leven te krijgen.” In de praktijk betekent ‘Weten en ook doen’ dat Sociale Zaken Maastricht in samenwerking met Kenniscentrum Empowerment Maastricht de deelnemers blijft stimuleren om hun goede gewoonten uit de cursus vol te houden en de valkuilen van hun oude levensritme te vermijden.

Voor het eerst gepubliceerd in Thuis in Maastricht