Buurtnetwerk Sint Maartenspoort i.s.m. KCEM: Social Sofa’s.

Hoe zorg jij ervoor dat alle bewoners worden betrokken bij de buurt?
Het gaat hierbij om initiatieven door en voor buurtbewoners, waarbij het helpen van je medemens en er voor elkaar zijn centraal staan. Deze initiatieven kunnen bijvoorbeeld gaan over eenzaamheid, armoede, vrijwilligerswerk of meer samenhang in de buurt.

Stadsgoud Social Sofa’s, een initiatief van het Elisabeth Strouven Fonds:
Er is een prijs gewonnen ad € 5700,00 door Buurtnetwerk Sint Maartenspoort

Gedacht werdt aan sofa’s, hiervoor werdt een ontwerp gemaakt, uitgewerkt met nummers.

In de prijs is inbegrepen een workshop waarin aan gebruikers wordt geleerd hoe te mozaïeken. Alle benodigde materialen worden meegeleverd.

Daarna is het heel snel gegaan, Er waren voorwaarden gesteld. De bank moest op een plek worden geplaatst waar het tegen regen ea beschermd stond en water en elektriciteit aanwezig. Daar zijn wij als KCEM in beeld gekomen vanwege de ruimte waar de fietsen gestald worden. Opmeten of de bank zou passen, Foto’s gestuurd van de omgeving. Commissie is komen kijken, goedkeuring is verleend, daarna  vrijmaken van de ruimte. En nu staat de bank er.
De prijs is gewonnen omdat het een buurtproject is waarin veel partijen zullen samenwerken. Buurtbewoners, Stichting Mondriaan, Buitenschoolse Opvang Samen Spelen, kinderen van basisschool Wyck, KCEM en KCEM cursisten.
Er zal volgens een rooster in kleine groepjes aan het kunstwerk gewerkt worden (het buurtnetwerk sint Maartenspoort heeft daarin de regie) en verwacht wordt dat de social sofa na ongeveer drie maanden klaar zal zijn. Dan wordt de social sofa ergens in de buurt geplaatst zodat iedereen ervan kan genieten. De vergunning voor het plaatsen in de wijk is al naar de gemeente opgestuurd.
De social sofa’s staan al in verschillende plaatsen in Nederland, dit is de eerste social sofa in Maastricht. 
Zie ook : https://www.socialsofa.com/nl/social-sofa/  voor meer info over het idee.

Agenda

Volg ons op Facebook